Mirasın Borca Batık Olması

Mirasın Borca Batık Olması

Miras davalarına konu olan hususlardan birisi de mirasın borca batık olması durumunda açılan reddi miras ya da mirasın reddi konusudur. Mirasın borca batık olması, miras bırakan kişinin terekedeki alacaklarının ve … Devamını Oku →


Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın Hükmen Reddi Davası

Miras Hukuku’na göre miras bırakanın vefatının ardından mirasın reddi 3 aylık yasal süre içerisinde yapılmalıdır. Mirasın reddi 3 ay içerisinde yapılmaması durumunda ise mirasçılar mirası kabul etmiş sayılırlar. Fakat mirasın … Devamını Oku →


miras avukatı

Miras Avukatı

Miras avukatı miras sürecinde bireylerin ihtiyacı olan hukuki desteği sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Miras açısından anlaşmazlığa düşen ya da kendisine kalan mirastan payına düşen yasal miras hakkını alamayan bireylerin açacakları … Devamını Oku →


Kız Çocuğu Mirastan Pay Alabilir Mi

Kız Çocuğu Mirastan Pay Alabilir Mi?

Miras davalarına konu olan durumlardan birisi de miras paylaşımı esnasında kız çocukların yasal miras haklarının verilmemesidir. Kız çocuğu mirastan pay alabilir mi diye merak eden kişiler açısından miras paylaşımında erkek … Devamını Oku →


Miras İstihkak Davası

Miras İstihkak Davası Nasıl Açılır

Miras bırakan kişinin vefatının ardından terekede bulunan malların tamamına ya da bir kısmına sahip kişilere karşı, mirasçılıkta üstün hakka sahip olan kişilerin bu hakkı öne sürerek açacağı davaya miras nedeniyle … Devamını Oku →


Kardeşler Arasında Miras Nasıl Bölüşülür

Kardeşler Arasında Miras Nasıl Bölüşülür?

Miras davalarına konu olan durumlardan birisi de kardeşler arasında miras bölüşümünde yaşanılan anlaşmazlıklardır. Kardeşler arasında miras nasıl bölüşülür diye merak eden kişiler açısından, kimlerin mirasçı olduğu önem taşır. Miras bırakan … Devamını Oku →


Miras Nasıl Bölüşülür

Miras Nasıl Bölüşülür?

Miras hukukuna hakim olmayan kişiler için mirasın bölüşülmesi süreci sıkıntı doğurabilmektedir. Miras hukukunda miras bırakan kişinin mirasına ilişkin merak edilen konuların başında miras nasıl bölüşülür konusu gelir. Miras nasıl bölüşülür … Devamını Oku →


Miras Taksim Sözleşmesi

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Var olan mirasın, mirasçılar arasında hangi koşullarda ve ne şekilde paylaşılacağı konusunda düzenlenmiş sözleşmelere miras taksim sözleşmesi adı verilmektedir. Miras taksim sözleşmesi yapılmasının amacı, mirastaki pay oranlarının mirasçılar tarafından belirlenmesi … Devamını Oku →


Miras Davası Zamanaşımı

Miras Davası Zamanaşımı

Miras davası açarak miras konularında yaşadığı hak kaybının telafisini talep edecek bireyler açısından açılacak davanın niteliğine göre farklı zamanaşımı süreleri bulunmaktadır. Miras davası zamanaşımı ile ilgili olarak öncelikle bireylerin hangi … Devamını Oku →


Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı

Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Var Mıdır?

Evlilik dışı çocuk ya da resmi nikah olmadan sahip olunan çocukların miras hakları bulunacaktır. Fakat öncelikle miras bırakan kişinin kanunen evlilik dışı çocuğu tanıması gerekmektedir. Açılacak olan babalık davası ile … Devamını Oku →