Miras Kalan Evin Satışını İsteyebilir Miyim

Miras Kalan Evin Satışını İsteyebilir Miyim?

Miras bırakacak olan kişinin ölümü yada gaipliği durumunda, miras yasal ve atanmış mirasçılara geçmektedir. Mirasın geçmesinden sonra miras paylaşımı yapılıncaya kadar, miras üzerindeki tüm alacak ve borçlar mirasçılar açısından bir … Devamını Oku →


Babamdan Kalan Mirası Nasıl Alırım

Babamdan Kalan Mirası Nasıl Alırım?

Miras bırakan kişinin mirasçıları, kalan mirasın paylaştırılmasını talep edebilmektedir. Mirasın paylaşımını isteme her mirasçının yasal hakkıdır. Bu nedenle babamdan kalan mirası nasıl alırım diyen kişilerin mirasın bölüşmesini isteme hakları her … Devamını Oku →


Miras Konusunda Kardeşlerimle Anlaşamıyorum

Miras Konusunda Kardeşlerimle Anlaşamıyorum Ne Yapmalıyım?

Miras sürecinde hak kayıpları sıklıkla karşılaşılabilen bir durumdur. Bilinmesi gerekir ki mirasın paylaşımını isteme her mirasçının hakkıdır ve bu hakkını istediği zaman kullanabilmektedir. Miras sürecinde anlaşmazlıklar yaşanması durumunda bireyler hukuki … Devamını Oku →


Vasiyetname Nasıl İptal Ettirilir

Vasiyetname Nasıl İptal Ettirilir?

Vasiyetname Nasıl iptal ettirilir? Miras bırakan kişinin vasiyetnamesi sonucu maddi veya manevi zarara uğrayan mirasçı yada lehine vasiyet yapılan bireyler tarafından vasiyetnamenin iptali davası açılabilmektedir. Vasiyetnamenin iptali için bireylerin vasiyetnamenin … Devamını Oku →


Ortaklığın Giderilmesi (İzale Şuyu) Davası

Ortaklığın Giderilmesi (İzale Şuyu) Davası

Herhangi bir taşınmaza ortak mülkiyet ile sahip olan bireylerin, bu ortaklıktan kendilerine düşen payın taksim edilmesi yada mahkeme yoluyla satışının gerçekleştirilip payı oranında bir bedelin ödenmesi işlemine ortaklığın giderilmesi (izale-i … Devamını Oku →


Miras Davalarında Hak Kaybı

Miras Davalarında Hak Kaybı

Miras süreci içerisinde yaşanılan uzlaşmazlıklar nedeniyle miras davası açmak isteyten kişilerin bu süreçte uzman bir miras avukatı tarafından hukuki yardım almaları önerilir. Zira miras davalarına konu olan uzlaşmazlıklar ile ilgili … Devamını Oku →


Mirasta Hak Kaybı Yaşanmaması İçin Ne Yapılmalıdır

Mirasta Hak Kaybı Yaşanmaması İçin Ne Yapılmalıdır?

Miras kalacak kişiler açısından mirasa ilişkin yasal hakların tam olarak alınamaması, mirastan kimlerin pay alacağı, mirastan pay alacak kişilerin hangi oranda mirasa ortak olduğu gibi bir çok sorun miras davalarına … Devamını Oku →


Miras Avukatı Arama

Miras Avukatı Arama

Miras davalarında hak kayıpları sıklıkla yaşanılan durumlardır. Bireyler kendilerine kalan mirastan pay alamama, mirastan hakkını hiç almama, miras bırakan kişinin mirasçılardan mal kaçırması, kalan mirasın paylaşımında çıkan sorunlar,miras hakkı ile … Devamını Oku →


Miras Davasına Bakan Avukatlar

Miras Davasına Bakan Avukatlar

Miras sürecinde mirasçılardan birisi veya bir kaç mirasçı hak kaybı ile karşılaşabilmektedir. Mirasın nasıl bölüşüleceği konusu ve mirastan hak nasıl alınır hususu, yasal hakların bilinmemesi nedeniyle miras davalarına sıklıkla konu … Devamını Oku →


Miras Davasını Nerede Açarım?

Miras kalan bireylerin, mirasa ilişkin hak kayıplarını gidermek adına açacakları miras davası için yetkili mahkeme terekenin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Bireyler miras davasını yalnızca yetkili mahkemede açabilirler bu nedenle miras davasını … Devamını Oku →