Miras Bırakan Kişinin Bankadaki Parası Ne Olur

Miras Bırakan Kişinin Bankadaki Parası Ne Olur?

Miras bırakan kişinin vefatı sonucu söz konusu miras, yasal ve atanmış mirasçılara geçmektedir. Tüm mirasçılar payları oranında mirasta hak sahibi olurlar. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 640. maddesi uyarınca mirasçıların … Devamını Oku →


Tapu Hisselerinin Devri Nasıl Yapılır?

Muris yani miras bırakan kişinin ölümü ile birlikte mirasçılar, tapuda bulunan hisseler üzerinde ortak hak sahibi olmaktadırlar. Tapu hisselerinin devri nasıl yapılır diyen bireyler açısından tapu hisslerinin devrinin yapılabilmesi için … Devamını Oku →


Miras Kalan Evin Satışını İsteyebilir Miyim

Miras Kalan Evin Satışını İsteyebilir Miyim?

Miras bırakacak olan kişinin ölümü yada gaipliği durumunda, miras yasal ve atanmış mirasçılara geçmektedir. Mirasın geçmesinden sonra miras paylaşımı yapılıncaya kadar, miras üzerindeki tüm alacak ve borçlar mirasçılar açısından bir … Devamını Oku →


Babamdan Kalan Mirası Nasıl Alırım

Babamdan Kalan Mirası Nasıl Alırım?

Miras bırakan kişinin mirasçıları, kalan mirasın paylaştırılmasını talep edebilmektedir. Mirasın paylaşımını isteme her mirasçının yasal hakkıdır. Bu nedenle babamdan kalan mirası nasıl alırım diyen kişilerin mirasın bölüşmesini isteme hakları her … Devamını Oku →


Miras Konusunda Kardeşlerimle Anlaşamıyorum

Miras Konusunda Kardeşlerimle Anlaşamıyorum Ne Yapmalıyım?

Miras sürecinde hak kayıpları sıklıkla karşılaşılabilen bir durumdur. Bilinmesi gerekir ki mirasın paylaşımını isteme her mirasçının hakkıdır ve bu hakkını istediği zaman kullanabilmektedir. Miras sürecinde anlaşmazlıklar yaşanması durumunda bireyler hukuki … Devamını Oku →


Miras Davasını Nerede Açarım?

Miras kalan bireylerin, mirasa ilişkin hak kayıplarını gidermek adına açacakları miras davası için yetkili mahkeme terekenin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Bireyler miras davasını yalnızca yetkili mahkemede açabilirler bu nedenle miras davasını … Devamını Oku →


Mirastaki Payımı Nasıl Alırım

Mirastaki Payımı Nasıl Alırım?

Mirasçılar açısından merak edilen konulardan birisi de mirastaki payımı nasıl alırım konusu olmaktadır. Mirastan payımı nasıl alırım diyen bireylerin açısından mirasın paylaşımını isteme hakları bulunmaktadır. Bunun dışında mirastan payını alamayan, … Devamını Oku →


Miras Davasını Nasıl Açarım?

Miras davası dava türüne göre farklı şekillerde açılabilmektedir. O nedenle miras davasını nasıl açarım diye merak eden bireylerin mirasa ilişkin ne tür bir dava açmak istediklerini öncelikle bilmeleri gerekir. Miras … Devamını Oku →