Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Var Mıdır?

Evlilik dışı çocuk ya da resmi nikah olmadan sahip olunan çocukların miras hakları bulunacaktır. Fakat öncelikle miras bırakan kişinin kanunen evlilik dışı çocuğu tanıması gerekmektedir. Açılacak olan babalık davası ile evlilik dışı çocuk ve baba arasında soy bağı kurulmalı ve evlilik dışı çocuğun mirastan pay alması sağlanabilir.

Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı

Evlilik dışı çocuğun doğumla birlikte anneyle olan soybağı direk kurulmaktadır. Evlilik dışı çocğuğun miras hakkı konusunda yaşanılan problem baba ile soybağının olmamasından kaynaklanacaktır. Burada baba evlilik dışı çocuğun miras hakkı ile ilgili olarak ölüme bağlı bir tasarruf sayesinde mirastan pay almasını sağlayabilir. Bu şekilde yapılmış tasarruflar tanıma anlamı ifade edeceği için çocuk mirastan pay alabilir. Fakat kişimiz zaman bu şekilde bir tasarrufun olmadığı dolayısıyla baba ile çocuk arasında soybağı kurulmadığı durumlar da ortaya çıkabilmektedir.

Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Nedir?

Evlilik dışı çocuk mirastan pay alabilir mi diye merak eden kişiler açısından çocuğun mirastan pay alabilmesinin koşulu baba ile soybağı kurulmasıdır. Bu süreçte mirastan mahrum kalan evlilik dışı çocuk için açılacak babalık davası ile resmi nikah olmadan sahip olunan çocuk yasal mirasçı olabilmektedir. Babalık davası miras bırakacak olan babanın sağ (hayatta ) olduğu durumlarda açılabileceği gibi babanın vefatından sonra da açılabilmektedir. Babanın yaşamadığı dönemde açılacak olan babalık davalarında babayı temsil etme görevi, mirasçılardadır.

Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Nasıl Alınır?

Açılacak babalık davalarında soybağının kurulamaması durumunda evlilik dışı çocuğun miras hakkı bulunmamaktadır. O nedenle babalık davası açarken hukuki prosedürlerin doğru yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Babalık davası açmak istiyorum diyen bireylere miras avukatı tutmaları önerilmektedir.

Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Var Mıdır?
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Bir Cevap Yazın


+ bir = 9