Kardeşler Arasında Miras Nasıl Bölüşülür?

Miras davalarına konu olan durumlardan birisi de kardeşler arasında miras bölüşümünde yaşanılan anlaşmazlıklardır. Kardeşler arasında miras nasıl bölüşülür diye merak eden kişiler açısından, kimlerin mirasçı olduğu önem taşır. Miras bırakan kişinin eşinin de vefat etmiş olması durumunda, ölüme bağlı tasarrufun ya da atanmış mirasçının olmaması durumunda, bırakılan miras kardeşler arasında eşit bölüşülür. Eğer miras bırakan ölüme bağlı tasarruf durumu varsa mirasçı olan kardeşlerin saklı paylarına ilişkin orana dokunulmadığında bu tasarruf geçerli olup, kalan miras yine kardeşler arasında eşit ölçüde paylaşılır.

Kardeşler Arasında Miras Nasıl Bölüşülür

Kardeşler Arasında Miras Nasıl Bölüşülür

Kardeşler Arasında Miras Nasıl Bölüşülür

Ölüme bağlı tasarrufların, mirasçıların saklı paylarını da kapsadığı durumlarda ise kardeşler arasında miras nasıl bölüşülür diye merak eden kişiler bu saklı payları oranlarında tenkis davası açabilirler. Kardeşler arasında miras nasıl bölüşülür diyen bireylerin diğer yandan ölüme bağlı tasarrufun iptali için dava açması da mümkündür. Ölüme bağlı tasarruf sözleşmesinin aksinin ispatlandığı durumlarda ölüme bağlı sözleşmenin iptali davası açılabilir.

Kardeşler arasında miras nasıl bölüşülür diye merak eden kişilerin, murisin bıraktığı mirastan eşit şekilde pay alamadıkları durumlar kimi zaman hileli satıştan da kaynaklanabilir. Hileli satış hukuki diliyle muris muvazaası mirasçıların mirastan alacakları payı etkileyeceğinden dolayı, tapu iptal davası açılabilir. Tapu iptal davalarında murisin yapmış olduğu satıiın hileli olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Örneğin miras bırakan kişinin sağlığında yaptığı bir satışın ödemesine ilişkin somut bir belgenin bulunmaması gibi durumda tapu iptal davası açılarak bu satışın hukuka uygun olmadığı öne sürülebilmektedir.

 

Kardeşler arasında miras nasıl bölüşülür diye merak eden kişinin miras paylaşımına ilişkin yaşayabileceği hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için miras hukuku hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması gerekir. Bu noktada uzman bir miras avukatı müvekkillerinin yaşayacağı hak kayıplarını önleyebilmektedir. Miras konularında yaşanılan hak kayıpları çoğu zaman maddi anlamda hatırı sayılır meblağlar olmaktadır. Bu kayıpların yaşanmaması için bireylerin, miras davalarında uzman avukatlar ile miras davası sürecini yürütmeleri önerilir.
Kardeşler arasında miras nasıl bölüşülür diye merak eden kişilerin bu süreçte anlaşmazlık yaşamaları,yaşanılacak anlaşmazlığın niteliğine göre farklı dava türlerinin açılmasına sebep olmaktadır. Her dava içerisinde izlenmesi gereken yol, usul ve süreç farklıdır. Miras bölüşümü ile ilgili hangi tür davanın açılacağı, davanın nerede açılacağı, davanın muhattaplarının kim ya da kimler olacağı gibi durumlar miras hukuku konusında bilgi ve deneyim gerektirmektedir.

Kardeşler Arasında Miras Nasıl Bölüşülür?
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

1 Comment

  • murat tamer diyor ki:

    Benim annemlere dedemden miras kaldı fakat dayimlar annem ve diğer kız kardeşlerine miras da hak vermemek için tapuya kendi isimlerini yazdirtmislar bunun iptali varmidir

murat tamer için bir cevap yazın Cevabı iptal et


2 × = onaltı