Miras Bırakacak Kişinin Mirasçılardan Mal Kaçırması

Mirasa bırakacak olan bireyin, mirasçılara mirasından pay vermemek adına kalkıştığı mal kaçırma durumuna kimi zaman rastlanabilmektedir. Miras bırakacak olan kişi mirasçıların bu mirastan pay almalarını engellemek adına satış gösterme yoluyla üzerinde bulunan malları başkasının üzerine geçirebilmektedir. Aslında gerçek bir satış olmaksızın satış göstererek elindeki gayrimenkulü yada malları başkasının üzerine devreden kişiye karşı nasıl bir yol izlenmelidir. Miras konusunda hukuki hakların korunması nasıl sağlanmalıdır. Bu konular miras bırakacak kişinin mal kaçırmasının engellenmesi ile ilgili sıklıkla merak edilen konulardan olmaktadır.

 Miras Bırakacak Kişinin Mirasçılardan Mal Kaçırması

Miras bırakacak kişinin mirasçılardan mal kaçırması amacıyla tapuda yapılan ve gerçeklik payı bulunmayan satış işlemi “muris muvazaası” olarak adlandırılmaktadır. Muris muvazaası yani miras bırakacak kişinin tapuda saıtış gösterdiği işlem ile ilgili olarak yapılması gereken tapu iptali ve tescili davası açılmasıdır.
Yargıtay, “muris muvazaası” kavramını gerçek amacının gizlenmesi yoluyla mirasçıları mirastan yoksun bırakarak gerçekleştirilen satış işlemi olarak ifade etmektedir.

 

Tapu iptali davası nasıl açılır ve bu davayı kimler açabilir sorunun yanıtı; mirastan pay alma hakkı olan ve muris muvazaası yoluyla bu hakkı elinden alınan her birey tapu iptali davası açabilmektedir. Mirastan mal kaçırılmasının engellenmesi adına açılacak olan tapu iptali davası içerisinde mirasçılar, yapılan satış işleminin muvazaa nedeniyle geçersiz olduğunu ispat etmek durumundadırlar. Mursi tarafından yapılacak olan satış işleminin muvaaza olduğu yönünde ispat yapılması durumunda tapu iptali gerçekleşmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma Nasıl İspat Edilir?

Peki tapu iptal davalarında murisin (miras bırakacak olan kişi) yapmış olduğu satışın muvazaa olduğu yönünde nasıl ispat yapılabilir?

 

Tapu iptal davalarında satışın hileli olduğu yönünde hakim kanaati oluşturulabilmesi için bireyler miras bırakacak olan kişinin bu satışa maddi olarak ihtiyaç duyup duymadığı, satışın ya da devirin gerçekleştiği kişinin alım gücünün olup olmadığı, satış esnasında ödenen miktar ile gerçek değer arasında fark olup olmadığı, murisin satışı hangi nedenle gerçekleştirdiği, satışa dair ödemenin nasıl yapıldığı, satış bedelinin hangi yöntemle ödendiği, satış sonrası alınan bedelin ne yapıldığı, satıştan sonra miras bırakan kişinin satışı yapılan gayrimenkul ile ilişkisinin olup olmadığı (orada yaşamaya devam etmesi, orayı kullanması, orada iş yapması.. gibi) satışın kime yapıldığı ve o kişiye başka bir satışın olup olmaması gibi argümanlar kullanılabilmektedir.

 Mirastan Mal Kaçırma Nedeniyle Tapu İptali Davası

Tapu iptali davası açacak kişiler açısından avantajlı olan bir durum, tapu iptali davasında zaman aşımı söz konusu olmamaktadır. O nedenle tapu iptali davası istenilen zamanda açılabilmektedir.

 

Tapu ipatli davalarında bireyler çok sık hak kaybı yaşamaktadırlar. O nedenle tapu iptali davası nasıl açılır,tapu iptali davasını kimler açabilir, tapu iptali davası açmak istiyorum… diyen bireylerin bu süreçte uzman bir miras davası avukatı tutmaları önerilir. Miras davası avukatları, mirasçıların yaşayacağı hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla hizmet vermekte olup mirası davalarında yasal hakların korunmasını sağlayabilmektedir. Özellikle miras davalarında ve tapu iptali davalarında hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi adına miras davası avukatı tutulması mutlak fayda sağlamaktadır.

Miras Bırakacak Kişinin Mirasçılardan Mal Kaçırması
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

3 Comments

  • […] miras davasının nerede açılacağını… gibi pek çok konuyu netleştirecektir. Örneğin mirastan mal kaçırma nedeniyle açılacak tapu iptali davası niteliği ile mirasın reddi için açılacak reddi miras davası nitelik olarak birbirinden […]

  • […] kişinin hileli satış ile mirası farklı bir mirasçının üzerine geçirmesi durumunda, mirastan mal kaçırma nedeniyle tapu iptali davası açılmalıdır. Bunun gibi bir çok farklı dava türü mirasa ilişkin hak kayıplarının […]

  • zafer diyor ki:

    Merhaba durumu kısaca anlatmak gerekirse. 1982 yılında dedemizin icra borçları yüzünden alcaklıları evini haciz etmek istemişler babam dedemin borçlarını ödeyerek haczi kaldırmıştır. Bunun üzerine dedem evi babamın üzerine yapmıştır. Kardeşleride bunun üzerine sözlü onay vermişler fakat bugün itibariyle maldan hak talep etmektedirler. Hukuki açıdan ne yapılabilir? Teşekkür edeim.

zafer için bir cevap yazın Cevabı iptal et


iki × = 4