Miras Davası Nasıl Açılır?

Öncelikle miras davası açılabilmesi için miras bırakacak kişinin (muris) vefatı gerekmektedir. Miras davası nasıl açılır diye merak eden kişilerin bu süreçte açacakları dava türüne göre yetkili mahkeme de farklılık göstermektedir. Miras davalarında tapu iptali davası ya da tapu tescili davaları için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Miras davası nasıl açılır diyen bireyler açısından terekenin tespiti, vasiyetnamenin açılması gibi davalarda ise yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleri olmaktadır. Miras davaları oldukça karmaşık ve zor bir süreci ifade etmektedir ve bireyler miras konusunda sıklıkla hak kaybı yaşayabilmektedirler. Bu nedenle miras davası açmak isteyen kişilerin uzman bir miras davası avukatı ile bu süreci yürütmeleri onların hak kaybı yaşamlarına engel olacaktır.

 Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davası açacak kişiler açısından bu sürecin zorluğunu anlatmak gerekirse süreç içerisinde davanın taraflarının hepsine tebliğ yapılabilmesi bile aylarca sürebilen bir durumdur. Örneğin miras bırakacak kişinin mirasçılarının belirlenebilmesi ve onlara miras davasının tebliği ile ilgili olarak yasal mirasçı sayısının 10 olduğunu farz edelim. Bu demektir ki 10 yasal mirasçının hepsinin ikamet adresleri belirlenip tebliğ yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan bu 10 kişiden herhangi birisinin vefatı durumunda o kişininde mirasçılarının belirlenmesi ve onlara da tebliğ edilmesi ayrı bir süreç olacaktır.

 Miras Davası Nasıl Açılır Süreç Nasıl İşler?

Ayrıca murisin (miras bırakacak kişi) sağlığında mirasına ilişkin mirasçılardan birisine devir işleminin olup olmadığı, mirastan mal kaçırma gibi durumların mevcutluğu, mirasın değer hesabı, mirasçıların hangisinin ne kadar pay alacağı ve kimlerin yasal mirasçı statüsünde olduğu, mirasın reddi durumunun olup olmadığı ya da mirastan reddetme gibi konunun oluşup oluşmadığı gibi konular oldukça karmaşık ve hukuki bilgi gerektiren konulardır.

Miras davası nasıl açılır diye merak eden kişilerin bu süreçte uzman bir miras davası avukatı tutmaları tüm bu konuların titizlikle giderilmesi ve olası hak kayıplarının önüne geçilmesi adına önemlidir. Bu nedenle miras davası açmayı planlayan bireylerin süreci uzman bir miras davası avukatı ile yürütmeleri önerilmektedir.

Miras Davası Nasıl Açılır?
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

1 Comment

Vasiyetname Nasıl İptal Ettirilir? | Miras Davası Avukatı için bir cevap yazın Cevabı iptal et


üç × 6 =