Miras Nasıl Bölüşülür?

Miras hukukuna hakim olmayan kişiler için mirasın bölüşülmesi süreci sıkıntı doğurabilmektedir. Miras hukukunda miras bırakan kişinin mirasına ilişkin merak edilen konuların başında miras nasıl bölüşülür konusu gelir. Miras nasıl bölüşülür diyen kişiler açısından bu süreçte mirasın yasal ya da atanmış mirasçılar arasında bölüşülmektedir. Miras bırakan kişi ölüme bağlı tasarruf ile mirasçı atayabilmektedir. Bunun dışında yasal olarak mirasçı olan bireyler de vardır.

 

Ölüme Bağlı Tasarruf Varsa Miras Nasıl Bölüşülür ?

Ölüme bağlı tasarruf olması durumunda yasal mirasçıların saklı paylarına dokunulmadığı sürece miras bırakan ölmeden önce mirası üzerinde tasarruf sahibidir. Burada örneğin ölüme kadar bakma sözleşmesi yapan kişi mirasından yasal mirasçıların saklı payları oranı dışında kalan kısmı tasarruf edebilir. Yasal mirasçıların saklı payları Medeni Kanunda belirlenmiştir.

 

Ölüme Bağlı Tasarruf Yoksa Miras Nasıl Bölüşülür ?

Miras nasıl bölüşülür diye merak edenler açısından ölüme bağlı tasarruf olmadığı durumlarda ise yasal mirasçılar, payları oranında mirası bölüşürler. Mirasın bölüşümü sürecinde kimin mirasçı olduğu ve hangi mirasçının ne kadar pay alabileceği ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için “Mirastan Kimler Pay Alabilir” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

 

Miras Bölüşümünde Anlaşmazlık Nasıl Giderilir?

Miras nasıl bölüşülür diye merak eden bireylerin bu süreçte hak kaybı yaşamaları olasılığı oldukça yüksektir. Özellikle miras hukuku konusunda bilgi sahibi olunmaması durumunda mirasçılar arasında uzlaşma sağlanamamakta ve mirasçılar hak kaybı yaşamaktadırlar. Miras davalarında yaşanılan hak kayıpları maddi anlamda hatırı sayılır olabildiğinden bireylerin bu süreçte yasal haklarını korumaları önemlidir.

Miras bölüşümü ile ilgili yaşanılan uzlaşmazlıklar, beraberinde miras davası ile yasal hakların korunmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Mirasın bölüşümü yapılırken karşılaşılacak hak kayıplarının giderilebilmesi için farklı dava türleri açılabilmektedir. Bu süreçte bireyler, mirastan mal kaçırma nedeniyle tapu iptal davası, mirastaki ortaklığın giderilmesi amacıyla izale-i şuyu davası, mirastaki saklı pay oranının gaspı nedeniyle tenkis davası, batık miras için mirasın reddi davası… gibi farklı dava türleri ile haklarını koruyabilmektedirler.

Miras davalarının karmaşık olması nedeniyle, miras nasıl bölüşülür diyen kişilerin bu süreçte uzman bir miras avukatı tarafından hukuki destek almaları onların yaşayacakları maddi veya manevi hak kayıplarını önleyecektir. Miras taksimi yapılırken yaşanılacak hak kayıplarına dair açılacak miras davalarında avukat tutulması zorunlu değildir. Fakat yaşanılan hak kaybı maddi anlamda bireyleri olumsuz etkileyebileceğinden dolayı miras avukatı tutulması önerilmektedir.

Miras Nasıl Bölüşülür?
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Bir Cevap Yazın


× 4 = oniki