Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Var olan mirasın, mirasçılar arasında hangi koşullarda ve ne şekilde paylaşılacağı konusunda düzenlenmiş sözleşmelere miras taksim sözleşmesi adı verilmektedir. Miras taksim sözleşmesi yapılmasının amacı, mirastaki pay oranlarının mirasçılar tarafından belirlenmesi olmaktadır.

 Miras Taksim Sözleşmesi 

Mirasçılar açısından kendi aralarında elden yaptıkları paylaşımın hukuki anlamda bir geçerliliği olmadığından, mirasçıların kendi aralarında yapacakları paylaşım ancak yazılı bir sözleşme ile geçerli kılınabilmektedir.

 Miras Taksim Sözleşmesi  Nasıl Yapılır

Miras taksim sözleşmesi tüm mirasçıların katılımı ile yapılabilir. Uzman bir miras avukatı ile hazırlanabilecek miras taksim sözleşmesinde tüm mirasçıların imzası bulunması gerekir.

 

Miras taksim sözleşmesi yapılabilmesi için mirasın başka bir yolla paylaşımının yapılmamış olması gerekir. Miras paylaşımı başka bir yolla yapılana dek miras taksim sözleşmesi mirasçılar arasında düzenlenebilmektedir.

 

Miras taksim sözleşmesi yapmak istiyorum diyen kişiler açısından daha öncesinde miras paylaşım davası açılmış olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Mirasçıların aralarında yapacakları taksim sözleşmesi ile birlikte daha önce açılmış miras paylaşım davası sulh yoluyla sona erecektir.

 

Miras paylaşım sözleşmesi yapıldıktan sonra terekede bulunan varlıklardan taşınır miras için devir ve teslim yapılmakta, taşınmaz mallardan oluşan mirasta ise tapu dairesinde devir işlemleri yapılacaktır.

 

Miras taksim sözleşmesi nasıl yapılır diye merak eden kişilere bu süreçte uzman bir miras avukatı tarafından destek almaları önerilmektedir. Miras avukatı, Miras Hukuku’ndaki bilgi ve deneyimi sayesinde, miras taksim sözleşmesi hazırlarken mirasçıların ileride yaşayabilecekleri hukuki sorunları engelleyebilmektedir. Miras taksim sözleşmesi hukuki altyapısı doğru hazırlanmadğı durumda ileride mirasçılar için büyük maddi kayıplara neden olabilmektedir.

 

Miras davalarına konu olan terekedeki malların paylaşımına ilişkin yapılacak olan miras taksim sözleşmesi, her vaka için farklılık gösterecektir. Yani miras bırakılan malların niteliği, değeri, mirasçı sayısı, kimlerin mirasçı olduğu… gibi hususlar her miras vakasında değişiklik göstereceğinden miras taksim sözleşmesi de bu ölçüde farklılık gösterecektir.

Mirasçıların kendi aralarında kimi zaman miras paylaşımı yapabilmektedir. Fakat miras konusunda ileride yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi için tüm mirasçıların miras taksim sözleşmesini imzalamaları onlar açısından değerli bir konudur. Miras paylaşım sözleşmelerinde tüm mirasçıların uzlaşma içerisinde olmaları gerekmektedir. Mirasçıların her hangi birisinin miras taksim sözleşmesine katılmaması durumunda miras taksim sözleşmesi de yapılamamaktadır.

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Bir Cevap Yazın


− yedi = 2