Mirasın Paylaşılmasını İsteme Hakkı

Miras kalan kişilerin miras ile ilgili olarak merak ettikleri konulardan birisi de mirasın paylaşılmasının nasıl yapılacağı ile ilgilidir. Mirasçılar, miras ile ilgili olarak mirasın paylaşımını isteme hakkına sahiptirler. Türk Medeni Kanunu bireylere mirasın paylaşımını isteme hakkını tanımaktadır. Fakat mirasın paylaşımını isteme belirli şartlara tabidir. Medeni Kanunun 642. Maddesi miras üzerinde ortaklığı sürdürmek ile ilgili bir sözleşme ve ya kanunen ortaklığın sürdürülmesini gerektiren bir hal olmadığı sürece mirasçıların her zaman mirasın paylaşımını isteme hakları vardır şeklin hükmetmektedir. Buna göre mirasçıların ortaklığın sürdürülmesi yönünde bir durum olmaması durumunda mirasın paylaşımını isteme hakları her zaman bulunmaktadır.

 Mirasın Paylaşılmasını İsteme Hakkı

Mirasçılardan her biri, terekedeki belirli malların aynı şekilde paylaştırılmasını ya da paylaşımın mümkün olamayacağı mallarda satış yolu ile mirasın paylaşılmasını Sulh Hukuk Mahkemesinden isteyebilmektedir. Mirasçılardan her hangi birisinin isteği ile Sulh Hukuk Hakimi, terekenin tamamını ve terekedeki malların tek tek hepsini göz önünde bulundurarak, taşınmazların her birisinin tamamının bir mirasçıya verilmesi yoluyla mirasın paylaşılmasını sağlayabilir. Mirasçılara verilen taşınmazlar arasındaki değer farklı para ödenmesi yöntemiyle giderilip, miras paylaşımı payları arasında denkleştirme yapılabilmektedir.

Mirasın Paylaşılmasını İsteme Hakkı Nedir?

Miras paylaşımını isteme hakkı ile ilgili olarak paylaşım talebinde bulunacak olan mirasçı için, Sulh Hukuk Hakimi, paylaşımın hemen yapılması durumunda değer kaybı oluşabilmesini göz önüne almaktadır. Böylesi bir değer kaybının oluşabileceği öngörülürse hakim mirasın paylaşımını erteleyebilmektedir.

 Mirasın Paylaşılması Nasıl İstenir?

Mirasın Paylaşımını isteme ile ilgili olarak mirasçılar sıklıkla hak kaybı ile karşılaşabilmektedir. O nedenle mirasın paylaşımını talep edecek kişilerin bu süreçte yasal haklarını korumak anlamında uzman bir miras davası avukatı ile miras davasını yürütmeleri önerilmektedir.

Mirasın Paylaşılmasını İsteme Hakkı
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

4 Comments

Bir Cevap Yazın


× bir = 2