Mirasın Reddi Süresi

 Miras bırakan kişinin mirasının reddi 4721 sayılı Medeni Kanunun 605. maddesi içerisinde yer alan ve mirasçılara tanınan haklardan birisidir. Mirasın reddi kanun içerisinde belirli şartlara bağlanmaktadır. Bu şartlardan birisi de mirasın reddi süresi olmaktadır. Mirasın reddi süresi Medeni Kanun’da 3 ay olarak belirtilmiştir. Buna göre mirasın reddi beyanında bulunacak olan yasal ve atanmış mirasçılar miras bıracak kişinin vefatı ile birlikte 3 ay içerisinde mirası reddedebilmektedir. Bu süre zarfında mirasın reddi söz konusu değil ise miras kabul edilmiş sayılır. Bu 3 aylık süre kimi miras bıracak kişinin ölümü itibariyle başlayacağı gibi kimi zaman da mirasçıların mirasçı oldıklarını öğrenmelerinin ardından başlamaktadır. Zira mirasçılar mirasçı olduklarını sonradan da öğrenebilmektedirler.

Mirasın Reddi Süresi

Mirasın reddi süresi olan 3 ay içerisinde mirasın reddi beyanı Sulh Hukuk Mahkemesine yapılmaktadır. Mirasın reddi Sulh Hukuk Mahkemesine teoride sözlü ve yazılı olarak yapılabilmektedir. Fakat pratikte incelendiğinde mirasın reddi yazılı olarak yapılmaktadır.

Mirasın reddi süresi normal şartlarda 3 ay içerisinde beyan edilmelidir. Mirasın 3 ay içerisinde reddi söz konusu olmaz ise mirasçı mirası kazanmış kabul edilir. Mirasın kabulu kayıtsız şartsız olarak kazanılmıştır ve bireyler miras bırakan kişinin alacağı ya da borcu ayırt etmeksizin tüm mirastan sorumludurlar.

Mirasın reddi süresi ne kadar diye merak eden kişiler açısından bilinmesi gereken bir başka unsur ise mirasın reddi beyanında bulunulduğunda mirasın belirli bir kısmının reddi söz konusu değildir. Mirasın reddi beyanı veren kişi miras bırakan kişinin alacağından da borcundan da vazgeçmiş olmaktadır.

Mirasın borca batık olduğu durumlarda, mirasın açıkça borca batmış olduğu belli ise otomatik olarak mirasçıların mirası reddettiği varsayılır. Bu gibi durumlarda mirasın kabulu gerekir. Medeni Kanun da mirasın borca batmış olduğu durumlarda mirasçıların mirası kabul beyanı vermeleri şartını arar aksi durumda miras reddedilmiş olarak kabul edilir.

Mirasın Reddi Süresi
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

1 Comment

Bir Cevap Yazın


+ iki = 3