Mirastaki Ortaklığın Giderilmesi

Miras kalan taşınmazın mirasçılar arasında taksiminin yapılması esnasında yaşanan anlaşmazlıklar açılacak olan ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası ile giderilebilmektedir. Kalan mirastaki ortaklığın giderilmesi kimi zaman mümkün olamayabilmektedir. Örneğin miras kalan apartman ile ilgili olarak hangi mirasçının hangi daireyi alacağı anlaşmazlık konusunu oluşturabilir. Miras kalacak daireler arasında maddi anlamda bir değer farkı olması miras taksimini engelleyebilmektedir. Dairelerde değer farkını oluşturan unsurlar vardır. Dairenin bulunduğu kat, hangi cepheye baktığı, metrekaresi… gibi unsurlar mirasın paylaşımının yapılamamasına neden olabilmektedir.

Mirastaki Ortaklığın Giderilmesi

Bu noktada mirasçılar, ortaklığın giderilmesi davası açarak hukuki zeminde mirasın paylaşımının yapılmasını talep edebilmektedir. Kalan mirastaki ortaklığın giderilmesi adına açılacak olan izale-i şuyu davalarında hakimler öncelikle mirasın paylaşımının yapılmasını sağlamaya çalışır. Miras taksiminin mümkün olmadığı durumlarda ise mirasın satışını gerçekleştirerek her mirasçının mirastan alacağı payı mirasçılara bölüştürür.

Kalan mirastaki ortaklığın giderilmesi için açılacak ortaklığın giderilmesi davasını, mirasçılar açabilmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası açabilmek için yasal mirasçı olmak gerekir.

Mirastaki Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Yapılır?

Miras kalan bireyler, bu süreçte mirasın paylaşımından kaynaklanacak maddi kayıplarını telafi edebilmek için miras hukuku hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Miras hukuku konusunda bilgi sahibi olunmadığı durumlarda miras avukatı tutularak yasal hakların korunması sağlanabilir.

Miras sürecinde izlenmesi gereken yol bilinmez ise bireyler maddi ya da manevi kayıplar yaşayabilmektedir. O nedenle miras avukatı tutması önerilir. Miras avukatı tutulması zorunlu olmamaktadır. Dilerler ise bireyler mirasa ilişkin yaşadıkları olumsuzluğun giderilmesi için süreci kendileri yürütebilirler fakat bu süreçte miras avukatı tutmak bireylere mutlak fayda sağlar.

Mirastaki Ortaklığın Giderilmesi
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Bir Cevap Yazın


5 + üç =