Muris Muvazaası

Muris muvazaası miras bırakan kişinin, bırakacağı mirasa ilişkin hileli satış yapması sonucu ortaya çıkan durumdur. Miras bırakan kişinin yapmış olduğu bu satış sonucu mirasçılar yasal miras haklarından mahrum kabilmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için muvazaalı işlemin iptal ettirilmesi gerekir. Bu noktada hileli satışın iptaline dair tapu iptal davası açılması gerekir.

Muris Muvazaası

Muris muvazaası olarak adlandırılan hileli satışın iptali için açılacak olan tapu iptal davasında yapılan satışın hileli olduğunun ispatı yapılmalıdır. Hileli satışın iptali için açılacak tapu iptal davalarında ispat yükümlülüğü davayı açan bireye aittir.

Muris Muvazaası Nedir

Tapu iptal davalarında murisin yapmış olduğu satışın hileli olduğuna ilişkin ispat farklı şekillerde yapılabilir. Hakimler de tapu iptal davalarında satışın hangi koşullarda gerçekleştiğini incelemektedir. Bu hususta miras bırakacak olan kişinin satış yapmaya maddi anlamda ihtiyaç duyup duymadığı, satış yapıldığında satışa ilişkin ödemenin nasıl yapıldığı, satışın yapıldığı kişinin ödeme gücünün bulunup bulunmadığı, satış için geçerli bir neden olup olmadığı (örneğin murisin paraya sıkışmış oup olmadığı) satış sonrası ödenen miktarın nerede kullanıldığı… gibi bir çok unsur muris muvazaası olup olmadığının kanıtlanması yönünde ispat için kullanılabilmektedir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Davası

Muris muvazaası ya da hileli satış nedeniyle açılacak olan tapu iptal davalarında bireylerin yasal haklarını bilmesi ve bu satşın iptalini sağlayabilmesi için miras hukuku hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bilindiği gibi miras davalarında yaşanılan kayıplar maddi anlamda hatırı sayılır miktarlarda olabilmektedir. O nedenle muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası açmak isteyen bireylerin bu süreçte miras avukatı tutmaları önerilir. Her ne kadar miras davası için avukat tutulması zorunlu olmasa da miras avukatı müvekkillerinin hak kaybı yaşamasını engellemek ve açılacak muris muvazaası davalarında en kısa sürede sonuç alabilmektedir.

Mirasbırakan kişinin vefatından önce yaptığı hileli satışların iptali için açılacak olan tapu iptal davalarında hakimin, miras bırakan kişinin vefatından önce yapmış olduğu satışların usule uygun olmadığı yönünde bir karar vermesi durumda devri gerçekleşen tapunun iptali sağlanabilmektedir.

Muris Muvazaası Sonucu Tapu İptali Nasıl Yapılır, muris muvazaası 2015, Tapu iptal Davası 2015

Muris Muvazaası
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

3 Comments

Bir Cevap Yazın


beş − = 1