Muris Muvazaası

Muris Muvazaası

Muris muvazaası miras bırakan kişinin, bırakacağı mirasa ilişkin hileli satış yapması sonucu ortaya çıkan durumdur. Miras bırakan kişinin yapmış olduğu bu satış sonucu mirasçılar yasal miras haklarından mahrum kabilmektedir. Bu … Devamını Oku →


Mirastaki Ortaklığın Giderilmesi

Mirastaki Ortaklığın Giderilmesi

Miras kalan taşınmazın mirasçılar arasında taksiminin yapılması esnasında yaşanan anlaşmazlıklar açılacak olan ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası ile giderilebilmektedir. Kalan mirastaki ortaklığın giderilmesi kimi zaman mümkün olamayabilmektedir. Örneğin miras kalan … Devamını Oku →


Tenkis Davası nasıl Açılır

Tenkis Davası nasıl Açılır?

Tenkis Nedir Mirasta Tenkis Davası Nasıl Açılır? Mirasta saklı pay sahibi mirasçılar, murisin (miras bırakanın) tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini talep edebilmektedirler. Türk Medeni Kanunu 560. Maddesi hükmüne göre … Devamını Oku →


Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras bırakan kişinin kalan mirasının yasal olarak paylaşımı, Miras Hukuku’nda belirlenmiş mirasçılık sırasına göre yapılmaktadır. Bu hususta bireylerin kimlerin mirasçı olduğunu, hangi mirasçının ne ölçüde pay alacağı gibi durumlar miras … Devamını Oku →


Kardeşlerin Mirasta Anlaşamamaları

Kardeşlerin Mirasta Anlaşamamaları

Kardeşlerin kendilerine kalan mirası paylaşımında yaşanılan sorunlar sıklıkla miras davalarına konu olmaktadır. Kalan mirasın nasıl paylaşılacağı, mirastan kimin pay alacağı gibi yasal hakların bilinmemesi nedeniyle bu tür uzlaşmazlıklar ortaya çıkabildiği … Devamını Oku →


Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Miras bırakacak olan kişi bir mirasçısı ile karşılık beklemeksizin veya bir karşılığa dayanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi imzalayan mirasçı mirasçılık sıfatını kaybetmektedir. Yani mirastan feragat sözleşmesi yapan … Devamını Oku →


Olumlu Miras Sözleşmesi

Olumlu Miras Sözleşmesi

Olumlu miras sözleşmesi kavramında miras bırakan kişi miras sözleşmesiyle var olan mirasının tamamını ya da mirası içerisindeki belirli bir malını sözleşme yaptığı üçüncü kişiye bırakabilmektedir. Olumlu miras sözleşmesinde, miras bırakan … Devamını Oku →


Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras sözleşmesi kavramı, miras bırakacak kişinin üçüncü bir kişi ile yaptığı ve ölüme bağlı tasarrufları kapsayan sözleşme olarak nitelendirilmektedir. Miras sözleşmesi nasıl yapılır diye merak eden bireylerin geçerli bir miras … Devamını Oku →


Miras Sözleşmesi Nedir Nasıl Hazırlanır

Miras Sözleşmesi Nedir Nasıl Hazırlanır?

Miras sözleşmesi kavramı, miras bırakacak olan kişinin üçüncü bir kişi ile yaptığı ve ölüme bağlı tasarruf şeklinde olan sözleşmedir. Miras sözleşmelesinin geçerli sayılabilmesi için vasiyetname gibi resmi bir şekilde düzenlenmiş … Devamını Oku →


Miras Bırakan Kişinin Bankadaki Parası Ne Olur

Miras Bırakan Kişinin Bankadaki Parası Ne Olur?

Miras bırakan kişinin vefatı sonucu söz konusu miras, yasal ve atanmış mirasçılara geçmektedir. Tüm mirasçılar payları oranında mirasta hak sahibi olurlar. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 640. maddesi uyarınca mirasçıların … Devamını Oku →