Kız Çocuğu Mirastan Pay Alabilir Mi

Kız Çocuğu Mirastan Pay Alabilir Mi?

Miras davalarına konu olan durumlardan birisi de miras paylaşımı esnasında kız çocukların yasal miras haklarının verilmemesidir. Kız çocuğu mirastan pay alabilir mi diye merak eden kişiler açısından miras paylaşımında erkek … Devamını Oku →


Miras Nasıl Bölüşülür

Miras Nasıl Bölüşülür?

Miras hukukuna hakim olmayan kişiler için mirasın bölüşülmesi süreci sıkıntı doğurabilmektedir. Miras hukukunda miras bırakan kişinin mirasına ilişkin merak edilen konuların başında miras nasıl bölüşülür konusu gelir. Miras nasıl bölüşülür … Devamını Oku →


Miras Taksim Sözleşmesi

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Var olan mirasın, mirasçılar arasında hangi koşullarda ve ne şekilde paylaşılacağı konusunda düzenlenmiş sözleşmelere miras taksim sözleşmesi adı verilmektedir. Miras taksim sözleşmesi yapılmasının amacı, mirastaki pay oranlarının mirasçılar tarafından belirlenmesi … Devamını Oku →


Miras Davası Zamanaşımı

Miras Davası Zamanaşımı

Miras davası açarak miras konularında yaşadığı hak kaybının telafisini talep edecek bireyler açısından açılacak davanın niteliğine göre farklı zamanaşımı süreleri bulunmaktadır. Miras davası zamanaşımı ile ilgili olarak öncelikle bireylerin hangi … Devamını Oku →


Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı

Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Var Mıdır?

Evlilik dışı çocuk ya da resmi nikah olmadan sahip olunan çocukların miras hakları bulunacaktır. Fakat öncelikle miras bırakan kişinin kanunen evlilik dışı çocuğu tanıması gerekmektedir. Açılacak olan babalık davası ile … Devamını Oku →


Muris Muvazaası

Muris Muvazaası

Muris muvazaası miras bırakan kişinin, bırakacağı mirasa ilişkin hileli satış yapması sonucu ortaya çıkan durumdur. Miras bırakan kişinin yapmış olduğu bu satış sonucu mirasçılar yasal miras haklarından mahrum kabilmektedir. Bu … Devamını Oku →


Mirastaki Ortaklığın Giderilmesi

Mirastaki Ortaklığın Giderilmesi

Miras kalan taşınmazın mirasçılar arasında taksiminin yapılması esnasında yaşanan anlaşmazlıklar açılacak olan ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası ile giderilebilmektedir. Kalan mirastaki ortaklığın giderilmesi kimi zaman mümkün olamayabilmektedir. Örneğin miras kalan … Devamını Oku →


Kardeşlerin Mirasta Anlaşamamaları

Kardeşlerin Mirasta Anlaşamamaları

Kardeşlerin kendilerine kalan mirası paylaşımında yaşanılan sorunlar sıklıkla miras davalarına konu olmaktadır. Kalan mirasın nasıl paylaşılacağı, mirastan kimin pay alacağı gibi yasal hakların bilinmemesi nedeniyle bu tür uzlaşmazlıklar ortaya çıkabildiği … Devamını Oku →


Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Miras bırakacak olan kişi bir mirasçısı ile karşılık beklemeksizin veya bir karşılığa dayanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi imzalayan mirasçı mirasçılık sıfatını kaybetmektedir. Yani mirastan feragat sözleşmesi yapan … Devamını Oku →


Olumlu Miras Sözleşmesi

Olumlu Miras Sözleşmesi

Olumlu miras sözleşmesi kavramında miras bırakan kişi miras sözleşmesiyle var olan mirasının tamamını ya da mirası içerisindeki belirli bir malını sözleşme yaptığı üçüncü kişiye bırakabilmektedir. Olumlu miras sözleşmesinde, miras bırakan … Devamını Oku →