miras avukatı

Miras Avukatı

Miras avukatı miras sürecinde bireylerin ihtiyacı olan hukuki desteği sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Miras açısından anlaşmazlığa düşen ya da kendisine kalan mirastan payına düşen yasal miras hakkını alamayan bireylerin açacakları … Devamını Oku →


Miras Taksim Sözleşmesi

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Var olan mirasın, mirasçılar arasında hangi koşullarda ve ne şekilde paylaşılacağı konusunda düzenlenmiş sözleşmelere miras taksim sözleşmesi adı verilmektedir. Miras taksim sözleşmesi yapılmasının amacı, mirastaki pay oranlarının mirasçılar tarafından belirlenmesi … Devamını Oku →


Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı

Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Var Mıdır?

Evlilik dışı çocuk ya da resmi nikah olmadan sahip olunan çocukların miras hakları bulunacaktır. Fakat öncelikle miras bırakan kişinin kanunen evlilik dışı çocuğu tanıması gerekmektedir. Açılacak olan babalık davası ile … Devamını Oku →


Muris Muvazaası

Muris Muvazaası

Muris muvazaası miras bırakan kişinin, bırakacağı mirasa ilişkin hileli satış yapması sonucu ortaya çıkan durumdur. Miras bırakan kişinin yapmış olduğu bu satış sonucu mirasçılar yasal miras haklarından mahrum kabilmektedir. Bu … Devamını Oku →


Mirastaki Ortaklığın Giderilmesi

Mirastaki Ortaklığın Giderilmesi

Miras kalan taşınmazın mirasçılar arasında taksiminin yapılması esnasında yaşanan anlaşmazlıklar açılacak olan ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası ile giderilebilmektedir. Kalan mirastaki ortaklığın giderilmesi kimi zaman mümkün olamayabilmektedir. Örneğin miras kalan … Devamını Oku →


Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras bırakan kişinin kalan mirasının yasal olarak paylaşımı, Miras Hukuku’nda belirlenmiş mirasçılık sırasına göre yapılmaktadır. Bu hususta bireylerin kimlerin mirasçı olduğunu, hangi mirasçının ne ölçüde pay alacağı gibi durumlar miras … Devamını Oku →


Kardeşlerin Mirasta Anlaşamamaları

Kardeşlerin Mirasta Anlaşamamaları

Kardeşlerin kendilerine kalan mirası paylaşımında yaşanılan sorunlar sıklıkla miras davalarına konu olmaktadır. Kalan mirasın nasıl paylaşılacağı, mirastan kimin pay alacağı gibi yasal hakların bilinmemesi nedeniyle bu tür uzlaşmazlıklar ortaya çıkabildiği … Devamını Oku →


Mirasta Yaşanılan Anlaşmazlıklar

Mirasta Yaşanılan Anlaşmazlıklar

Miras konusunda kimi zaman mirasçılar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu durum farklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Örneğin mirasçıların mirası nasıl paylaşacağı ile ilgili yasal miras paylaşımını bilmemeleri nedeniyle anlaşmazlık çıkabileceği gibi hileli … Devamını Oku →


Babamdan Kalan Mirası Nasıl Alırım

Babamdan Kalan Mirası Nasıl Alırım?

Miras bırakan kişinin mirasçıları, kalan mirasın paylaştırılmasını talep edebilmektedir. Mirasın paylaşımını isteme her mirasçının yasal hakkıdır. Bu nedenle babamdan kalan mirası nasıl alırım diyen kişilerin mirasın bölüşmesini isteme hakları her … Devamını Oku →


Miras Konusunda Kardeşlerimle Anlaşamıyorum

Miras Konusunda Kardeşlerimle Anlaşamıyorum Ne Yapmalıyım?

Miras sürecinde hak kayıpları sıklıkla karşılaşılabilen bir durumdur. Bilinmesi gerekir ki mirasın paylaşımını isteme her mirasçının hakkıdır ve bu hakkını istediği zaman kullanabilmektedir. Miras sürecinde anlaşmazlıklar yaşanması durumunda bireyler hukuki … Devamını Oku →