Mirasın Borca Batık Olması

Mirasın Borca Batık Olması

Miras davalarına konu olan hususlardan birisi de mirasın borca batık olması durumunda açılan reddi miras ya da mirasın reddi konusudur. Mirasın borca batık olması, miras bırakan kişinin terekedeki alacaklarının ve … Devamını Oku →


Kız Çocuğu Mirastan Pay Alabilir Mi

Kız Çocuğu Mirastan Pay Alabilir Mi?

Miras davalarına konu olan durumlardan birisi de miras paylaşımı esnasında kız çocukların yasal miras haklarının verilmemesidir. Kız çocuğu mirastan pay alabilir mi diye merak eden kişiler açısından miras paylaşımında erkek … Devamını Oku →


Kardeşler Arasında Miras Nasıl Bölüşülür

Kardeşler Arasında Miras Nasıl Bölüşülür?

Miras davalarına konu olan durumlardan birisi de kardeşler arasında miras bölüşümünde yaşanılan anlaşmazlıklardır. Kardeşler arasında miras nasıl bölüşülür diye merak eden kişiler açısından, kimlerin mirasçı olduğu önem taşır. Miras bırakan … Devamını Oku →


Miras Nasıl Bölüşülür

Miras Nasıl Bölüşülür?

Miras hukukuna hakim olmayan kişiler için mirasın bölüşülmesi süreci sıkıntı doğurabilmektedir. Miras hukukunda miras bırakan kişinin mirasına ilişkin merak edilen konuların başında miras nasıl bölüşülür konusu gelir. Miras nasıl bölüşülür … Devamını Oku →


Miras Davası Zamanaşımı

Miras Davası Zamanaşımı

Miras davası açarak miras konularında yaşadığı hak kaybının telafisini talep edecek bireyler açısından açılacak davanın niteliğine göre farklı zamanaşımı süreleri bulunmaktadır. Miras davası zamanaşımı ile ilgili olarak öncelikle bireylerin hangi … Devamını Oku →


Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras bırakan kişinin kalan mirasının yasal olarak paylaşımı, Miras Hukuku’nda belirlenmiş mirasçılık sırasına göre yapılmaktadır. Bu hususta bireylerin kimlerin mirasçı olduğunu, hangi mirasçının ne ölçüde pay alacağı gibi durumlar miras … Devamını Oku →


Kardeşlerin Mirasta Anlaşamamaları

Kardeşlerin Mirasta Anlaşamamaları

Kardeşlerin kendilerine kalan mirası paylaşımında yaşanılan sorunlar sıklıkla miras davalarına konu olmaktadır. Kalan mirasın nasıl paylaşılacağı, mirastan kimin pay alacağı gibi yasal hakların bilinmemesi nedeniyle bu tür uzlaşmazlıklar ortaya çıkabildiği … Devamını Oku →


Miras Bırakan Kişinin Bankadaki Parası Ne Olur

Miras Bırakan Kişinin Bankadaki Parası Ne Olur?

Miras bırakan kişinin vefatı sonucu söz konusu miras, yasal ve atanmış mirasçılara geçmektedir. Tüm mirasçılar payları oranında mirasta hak sahibi olurlar. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 640. maddesi uyarınca mirasçıların … Devamını Oku →


Mirasta Yaşanılan Anlaşmazlıklar

Mirasta Yaşanılan Anlaşmazlıklar

Miras konusunda kimi zaman mirasçılar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu durum farklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Örneğin mirasçıların mirası nasıl paylaşacağı ile ilgili yasal miras paylaşımını bilmemeleri nedeniyle anlaşmazlık çıkabileceği gibi hileli … Devamını Oku →


Miras Kalan Evin Satışını İsteyebilir Miyim

Miras Kalan Evin Satışını İsteyebilir Miyim?

Miras bırakacak olan kişinin ölümü yada gaipliği durumunda, miras yasal ve atanmış mirasçılara geçmektedir. Mirasın geçmesinden sonra miras paylaşımı yapılıncaya kadar, miras üzerindeki tüm alacak ve borçlar mirasçılar açısından bir … Devamını Oku →