Babamdan Kalan Mirası Nasıl Alırım

Babamdan Kalan Mirası Nasıl Alırım?

Miras bırakan kişinin mirasçıları, kalan mirasın paylaştırılmasını talep edebilmektedir. Mirasın paylaşımını isteme her mirasçının yasal hakkıdır. Bu nedenle babamdan kalan mirası nasıl alırım diyen kişilerin mirasın bölüşmesini isteme hakları her … Devamını Oku →


Miras Konusunda Kardeşlerimle Anlaşamıyorum

Miras Konusunda Kardeşlerimle Anlaşamıyorum Ne Yapmalıyım?

Miras sürecinde hak kayıpları sıklıkla karşılaşılabilen bir durumdur. Bilinmesi gerekir ki mirasın paylaşımını isteme her mirasçının hakkıdır ve bu hakkını istediği zaman kullanabilmektedir. Miras sürecinde anlaşmazlıklar yaşanması durumunda bireyler hukuki … Devamını Oku →


Miras Davalarında Hak Kaybı

Miras Davalarında Hak Kaybı

Miras süreci içerisinde yaşanılan uzlaşmazlıklar nedeniyle miras davası açmak isteyten kişilerin bu süreçte uzman bir miras avukatı tarafından hukuki yardım almaları önerilir. Zira miras davalarına konu olan uzlaşmazlıklar ile ilgili … Devamını Oku →


Mirasta Hak Kaybı Yaşanmaması İçin Ne Yapılmalıdır

Mirasta Hak Kaybı Yaşanmaması İçin Ne Yapılmalıdır?

Miras kalacak kişiler açısından mirasa ilişkin yasal hakların tam olarak alınamaması, mirastan kimlerin pay alacağı, mirastan pay alacak kişilerin hangi oranda mirasa ortak olduğu gibi bir çok sorun miras davalarına … Devamını Oku →


Miras Avukatı Arama

Miras Avukatı Arama

Miras davalarında hak kayıpları sıklıkla yaşanılan durumlardır. Bireyler kendilerine kalan mirastan pay alamama, mirastan hakkını hiç almama, miras bırakan kişinin mirasçılardan mal kaçırması, kalan mirasın paylaşımında çıkan sorunlar,miras hakkı ile … Devamını Oku →


Miras Davasına Bakan Avukatlar

Miras Davasına Bakan Avukatlar

Miras sürecinde mirasçılardan birisi veya bir kaç mirasçı hak kaybı ile karşılaşabilmektedir. Mirasın nasıl bölüşüleceği konusu ve mirastan hak nasıl alınır hususu, yasal hakların bilinmemesi nedeniyle miras davalarına sıklıkla konu … Devamını Oku →


Miras Davasını Nerede Açarım?

Miras kalan bireylerin, mirasa ilişkin hak kayıplarını gidermek adına açacakları miras davası için yetkili mahkeme terekenin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Bireyler miras davasını yalnızca yetkili mahkemede açabilirler bu nedenle miras davasını … Devamını Oku →


Mirastaki Payımı Nasıl Alırım

Mirastaki Payımı Nasıl Alırım?

Mirasçılar açısından merak edilen konulardan birisi de mirastaki payımı nasıl alırım konusu olmaktadır. Mirastan payımı nasıl alırım diyen bireylerin açısından mirasın paylaşımını isteme hakları bulunmaktadır. Bunun dışında mirastan payını alamayan, … Devamını Oku →


Nikahsız Eşin ve Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Nedir

Nikahsız Eşin ve Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Nedir?

Miras hukuku ve miras davaları ile ilgili en önemli konulardan birisi kimlerin mirasçı olduğu ve mirastan kimlerin ne kadar pay alacağıdır. Kimlerin mirasçı olduğu mirasçılık sırası diğer adıyla zümre sistemine … Devamını Oku →


Miras Açılmadan Önce Yapılan Sözleşmeler

Miras Açılmadan Önce Yapılan Sözleşmelerin Geçerliliği

Miras bırakan kişinin katılmadığı veya miras bırakan kişinin izninin olmadığı durumlarda, her hangi bir mirasçının diğer mirasçılar ile ya da farklı 3. bir kişi ile yapmış olduğu sözleşmelerin hukuki açıdan … Devamını Oku →