Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras sözleşmesi kavramı, miras bırakacak kişinin üçüncü bir kişi ile yaptığı ve ölüme bağlı tasarrufları kapsayan sözleşme olarak nitelendirilmektedir. Miras sözleşmesi nasıl yapılır diye merak eden bireylerin geçerli bir miras … Devamını Oku →


Miras Bırakan Kişinin Bankadaki Parası Ne Olur

Miras Bırakan Kişinin Bankadaki Parası Ne Olur?

Miras bırakan kişinin vefatı sonucu söz konusu miras, yasal ve atanmış mirasçılara geçmektedir. Tüm mirasçılar payları oranında mirasta hak sahibi olurlar. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 640. maddesi uyarınca mirasçıların … Devamını Oku →


Mirasta Yaşanılan Anlaşmazlıklar

Mirasta Yaşanılan Anlaşmazlıklar

Miras konusunda kimi zaman mirasçılar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu durum farklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Örneğin mirasçıların mirası nasıl paylaşacağı ile ilgili yasal miras paylaşımını bilmemeleri nedeniyle anlaşmazlık çıkabileceği gibi hileli … Devamını Oku →


Miras Kalan Evin Satışını İsteyebilir Miyim

Miras Kalan Evin Satışını İsteyebilir Miyim?

Miras bırakacak olan kişinin ölümü yada gaipliği durumunda, miras yasal ve atanmış mirasçılara geçmektedir. Mirasın geçmesinden sonra miras paylaşımı yapılıncaya kadar, miras üzerindeki tüm alacak ve borçlar mirasçılar açısından bir … Devamını Oku →


Vasiyetname Nasıl İptal Ettirilir

Vasiyetname Nasıl İptal Ettirilir?

Vasiyetname Nasıl iptal ettirilir? Miras bırakan kişinin vasiyetnamesi sonucu maddi veya manevi zarara uğrayan mirasçı yada lehine vasiyet yapılan bireyler tarafından vasiyetnamenin iptali davası açılabilmektedir. Vasiyetnamenin iptali için bireylerin vasiyetnamenin … Devamını Oku →


Miras Davalarında Hak Kaybı

Miras Davalarında Hak Kaybı

Miras süreci içerisinde yaşanılan uzlaşmazlıklar nedeniyle miras davası açmak isteyten kişilerin bu süreçte uzman bir miras avukatı tarafından hukuki yardım almaları önerilir. Zira miras davalarına konu olan uzlaşmazlıklar ile ilgili … Devamını Oku →


Mirasta Hak Kaybı Yaşanmaması İçin Ne Yapılmalıdır

Mirasta Hak Kaybı Yaşanmaması İçin Ne Yapılmalıdır?

Miras kalacak kişiler açısından mirasa ilişkin yasal hakların tam olarak alınamaması, mirastan kimlerin pay alacağı, mirastan pay alacak kişilerin hangi oranda mirasa ortak olduğu gibi bir çok sorun miras davalarına … Devamını Oku →


Miras Avukatı Arama

Miras Avukatı Arama

Miras davalarında hak kayıpları sıklıkla yaşanılan durumlardır. Bireyler kendilerine kalan mirastan pay alamama, mirastan hakkını hiç almama, miras bırakan kişinin mirasçılardan mal kaçırması, kalan mirasın paylaşımında çıkan sorunlar,miras hakkı ile … Devamını Oku →


Miras Davasına Bakan Avukatlar

Miras Davasına Bakan Avukatlar

Miras sürecinde mirasçılardan birisi veya bir kaç mirasçı hak kaybı ile karşılaşabilmektedir. Mirasın nasıl bölüşüleceği konusu ve mirastan hak nasıl alınır hususu, yasal hakların bilinmemesi nedeniyle miras davalarına sıklıkla konu … Devamını Oku →


Miras Davasını Nerede Açarım?

Miras kalan bireylerin, mirasa ilişkin hak kayıplarını gidermek adına açacakları miras davası için yetkili mahkeme terekenin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Bireyler miras davasını yalnızca yetkili mahkemede açabilirler bu nedenle miras davasını … Devamını Oku →